ΑΕΙ-ΗΜΕΡ-90%   ΑΕΙ-ΕΣΠΕΡ-90%   ΤΕΙ-ΗΜΕΡ-90%   ΤΕΙ-ΕΣΠΕΡ-90%   ΑΕΙ-ΗΜΕΡ-10%   ΤΕΙ-ΗΜΕΡ-10%   ΤΕΕ-ΗΜΕΡ   ΤΕΕ-ΕΣΠΕΡ   ΕΠΑΛ-Η