Θέματα πανελληνίων εξετάσεων, επιτυχία, φυσική, χημεία, μαθηματικά, βιολογία, βιοχημεία, λατινικά, νέα, γλώσσα, φιλολογικά
 
 
  Εκτυπώστε τη σελίδα
 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩN

2004
2003
2002
2004
1. Ημερήσια Λύκεια
    1α. Β' Λυκείου
          1α1. Γενικής Παιδείας
                  Άλγεβρα
                  Αρχαία
                  Γεωμετρία
                  Ιστορία
                  Νεοελληνική Γλώσσα
                  Φυσική
          1α2. Κατεύθυνσης
                  1α21. Θετική
                             Μαθηματικά
                             Φυσική
                             Χημεία
                  1α22. Θεωρητική
                             Αρχαία
                             Λατινικά
                             Φιλοσοφία
                  1α23. Τεχνολογική
                             Μαθηματικά
                             Τεχνολογία Επικοινωνιών
                             Φυσική
    1β. Γ' Λυκείου
          1α1. Γενικής Παιδείας
                   Βιολογία
                   Ιστορία
                   Νεοελληνική Γλώσσα
                   Στατιστική
                   Φυσική
                   Οργάνωση & Διοιήκηση Επιχειρήσεων
          1α2. Επιλογής
                   Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
          1α3. Κατεύθυνσης
                  1α31. Θετική
                             Βιολογία
                             Μαθηματικά
                             Φυσική
                             Χημεία
                  1α32. Θεωρητική
                             Αρχαία
                             Ιστορία
                             Λογοτεχνία
                             Λατινικά
                  1α33. Τεχνολογική
                             Ανάπτυξη Εφαρμογών
                             Βιοχημεία
                             Ηλεκτρολογία
                             Μαθηματικά
                             Φυσική
2. Εσπερινά Λύκεια
    2α. Γ' Τάξη
          2α1. Γενικής Παιδείας
                  Άλγεβρα
                  Αρχαία
                  Γεωμετρία
                  Γλώσσα
                  Φυσική
          2α2. Κατεύθυνσης
                  2α21. Θετική
                             Μαθηματικά
                             Φυσική
                             Χημεία
                  2α22. Θεωρητική
                             Αρχαία
                             Λατινικά
                             Φιλοσοφία
                  2α23. Τεχνολογική
                             Μαθηματικά
                             Φυσική
                             Τεχνολογία Επικοινωνιών
    2β. Δ' Τάξη
          2β1. Γενικής Παιδείας
                   Βιολογία
                   Έκθεση
                   Ιστορία
                   Μαθηματικά
                   Φυσική
          2β2. Κατεύθυνσης
                  2β21. Θετική
                             Βιολογία
                             Φυσική
                             Χημεία
                  2β22. Θεωρητική
                             Αρχαία
                             Ιστορία
                             Λατινικά
                             Λογοτεχνία
                             Νεοελληνική Λογοτεχνία
                  2β23. Τεχνολογική
                             Ανάπτυξη Εφαρμογών
                             Βιοχημεία
                             Ηλεκτρολογία
                             Μαθηματικά
                             Οργάνωση & Διοιήκηση Επιχειρήσεων
                             Φυσική
    2γ. Τ.Ε.Ε.
    Μαθηματικά
    Νέα Ελληνικά
3. Τ.Ε.Ε.
    Αρχές Νοσολογίας
    Αρχές Οικονομικης Θεωρίας
    Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
    Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
    Εκπομπή και λήψη Ραδιοφωνικού Σήματος
    Ηλεκτροχηχανικά & Ηλεκτρονικά Συστήματα
    Αυτοκινήτου
    Ιστορία των Τεχνών
    Μετάδοση Δεδομένων
    Μηχανές Πλοίων ΙΙ
    Μικρουπολογιστές
    Ναυσιπλοία
    Νέα Ελληνικά
    Οικοδομική
    Ποιοτικός Έλεγχος ΙΙ
    Ποιοτικός Έλεγχος Υφασμάτων
    Στοιχεία Ειδικής Διατροφής
    Στοιχεία Μηχανών
    Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
5. Ειδικά μαθήματα
    5α. Γραμμικό Σχέδιο
    5β. Ελεύθερο Σχέδιο
top
2003
1. Ημερήσια Λύκεια
    1α. Β' Λυκείου
          1α1. Γενικής Παιδείας
                  Άλγεβρα
                  Αρχαία
                  Γεωμετρία
                  Ιστορία
                  Νεοελληνική Γλώσσα
                  Φυσική
          1α2. Κατεύθυνσης
                  1α21. Θετική
                             Μαθηματικά
                             Φυσική
                  1α22. Θεωρητική
                             Αρχαία
                             Λατινικά
                             Φιλοσοφία
                  1α23. Τεχνολογική
                             Μαθηματικά
                             Τεχνολογία Επικοινωνιών
                             Φυσική
                             Χημεία
    1β. Γ' Λυκείου
          1α1. Γενικής Παιδείας
                   Βιολογία
                   Ιστορία
                   Νεοελληνική Γλώσσα
                   Στατιστική
                   Φυσική
          1α2. Επιλογής
                   Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
          1α3. Κατεύθυνσης
                  1α31. Θετική
                             Βιολογία
                             Μαθηματικά
                             Φυσική
                             Χημεία
                  1α32. Θεωρητική
                             Αρχαία
                             Ιστορία
                             Λογοτεχνία
                             Λατινικά
                  1α33. Τεχνολογική
                             Ανάπτυξη Εφαρμογών
                             Βιοχημεία
                             Ηλεκτρολογία
                             Μαθηματικά
                             Οργάνωση & Διοιήκηση Υπηρεσιών
                             Φυσική
2. Εσπερινά Λύκεια
    2α. Γ' Τάξη
          2α1. Γενικής Παιδείας
                  Άλγεβρα
                  Αρχαία
                  Γεωμετρία
                  Γλώσσα
                  Τεχνολογία
                  Φυσική
          2α2. Κατεύθυνσης
                  2α21. Θετική
                             Μαθηματικά
                             Φυσική
                             Χημεία
                  2α22. Θεωρητική
                             Αρχαία
                             Λατινικά
                             Φιλοσοφία
                  2α23. Τεχνολογική
                             Μαθηματικά
                             Φυσική
                             Τεχνολογία Επικοινωνιών
    2β. Δ' Τάξη
          2β1. Γενικής Παιδείας
                   Βιολογία
                   Ιστορία
                   Νεοελληνική Γλώσσα
                   Στατιστική
                   Φυσική
          2β2. Κατεύθυνσης
                  2β21. Θετική
                             Βιολογία
                             Μαθηματικά
                             Φυσική
                             Χημεία
                  2β22. Θεωρητική
                             Αρχαία
                             Ιστορία
                             Λατινικά
                             Λογοτεχνία
                  2β23. Τεχνολογική
                             Ανάπτυξη Εφαρμογών
                             Βιοχημεία
                             Ηλεκτρολογία
                             Μαθηματικά
                             Οργάνωση & Διοιήκηση Επιχειρήσεων
                             Φυσική
top
2002
1. Ημερήσια Λύκεια
    1α. Β' Λυκείου
          1α1. Γενικής Παιδείας
                  Αρχαία
                  Γεωμετρία
                  Ιστορία
          1α2. Κατεύθυνσης
                  1α21. Θετική
                             Μαθηματικά
                             Φυσική
                             Χημεία
                  1α22. Θεωρητική
                             Αρχαία
                             Αρχές Φιλοσοφίας
                             Λατινικά
                  1α23. Τεχνολογική
                             Μαθηματικά
                             Τεχνολογία Επικοινωνιών
                             Φυσική
    1β. Γ' Λυκείου
          1α1. Γενικής Παιδείας
                   Βιολογία
                   Ιστορία
                   Νεοελληνική Γλώσσα
                   Στατιστική
                   Φυσική
          1α2. Επιλογής
                   Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
          1α3. Κατεύθυνσης
                  1α31. Θετική
                             Βιολογία
                             Ηλεκτρολογία
                             Μαθηματικά
                             Φυσική
                             Χημεία
                  1α32. Θεωρητική
                             Αρχαία
                             Ιστορία
                             Λατινικά
                             Λογοτεχνία
                  1α33. Τεχνολογική
                             Ανάπτυξη Εφαρμογών
                             Μαθηματικά
                             Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
                             Φυσική
                             Χημεία
2. Εσπερινά Λύκεια
    2α. Γ' Τάξη
          2α1. Γενικής Παιδείας
                  Άλγεβρα
                  Αρχαία Ελληνικά
                  Γεωμετρία
                  Νεοελληνική Γλώσσα
                  Φυσική
          2α2. Κατεύθυνσης
                  2α21. Θετική
                             Μαθηματικά
                             Χημεία
                  2α22. Θεωρητική
                             Λατινικά
                  2α23. Τεχνολογική
                             Μαθηματικά
                             Τεχνολογία Επικοινωνιών
    2β. Δ' Τάξη
          2β1. Γενικής Παιδείας
                   Βιολογία
                   Ιστορία
                   Στατιστική
                   Φυσική
          2β2. Επιλογής
                   Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
          2β2. Κατεύθυνσης
                  2β21. Θετική
                             Βιολογία
                             Φυσική
                  2β22. Θεωρητική
                             Αρχαία Ελληνικά
                             Ιστορία
                             Λατινικά
                  2β23. Τεχνολογική
                             Ανάπτυξη Εφαρμογών
                             Βιοχημεία
                             Ηλεκτρολογία
                             Οργάνωση & Διοιήκηση Υπηρεσιών
                             Φυσική
3. Τ.Ε.Ε.
    3α. Ημερήσια
          Νέα ελληνικά
    3β. Εσπερινά
          Μαθηματικά
          Νέα ελληνικά
    Αρχές Οικονομικης Θεωρίας
    Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
    Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
    Δομή Και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών
    Εγκαταστάσεις Ψύξης ΙΙ
    Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
    Εκπομπή και λήψη Ραδιοφωνικού Σήματος
    Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτοκινήτου
    Θεωρία Ορολογοποιίας
    Ιστορία Κεραμεικής
    Κατασκευαστικό Σχέδιο
    Κηποτεχνικές Εφαρμογές
    Κινητήρες αεροσκαφών
    Μαθηματικά
    Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
    Μηχανές Πλοίου Ι
    Οικοδομική
    Οργάνωση & Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων
    Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσματος
    Ποιοτικός Έλεγχος
    Προγραμματισμός CNC Εργαλειομηχανών
    Στοιχεία Ειδικής Διατροφής
    Στοιχεία Νοσολογίας
    Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
    Συντήρηση έργων Τέχνης
    Συσκευασία Τροφίμων
    Σχεδίαση Επίπλου Μέσω ΗΥ
    Σχέδιο-Χρώμα Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας
    Σχέδιο Κοσμηματοποιΐας
top
Αρχική | Φροντιστήριο | Εκπαιδευτικό Σύστημα | Πρόγραμμα Μαθημάτων | Νέα | Aγαπημένα Links | Επικοινωνία