Εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, ΑΕΙ, ΤΕΙ, μόρια
 

  Επιστροφή

ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ

 
  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΟ ΑΡΙΣΤΑ
Α. Βαθμός των 6 μαθημάτων x 8 20 x 8 = 160
Β. Βαθμός πρόσβασης στο 1ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας x 1,3 20 x 1,3 = 26
Γ. Βαθμός πρόσβασης στο 1ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας x 0,7 20 x 0,7 = 14
  ΣΥΝΟΛΟ   200
Δ. Τελικό σύνολο μορίων x 100 20.000
Ε. Τελικό σύνολο μορίων με ειδικό μάθημα x 2 24.000
Στ. Τελικό σύνολο μορίων με ειδικό μάθημα x 1 22.000
  Αρχική | Φροντιστήριο | Εκπαιδευτικό Σύστημα | Πρόγραμμα Μαθημάτων | Νέα | Αγαπημένα links | Επικοινωνία