μόρια εισαγωγής, βαθμολογία, πανελλήνιες εξετάσεις, άλιμος, φροντιστήρια
 

  Επιστροφή

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 
Για κάθε επιστημονικό πεδίο που επιλέγει ο υποψήφιος έχει ένα σύνολο μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την εισαγωγή του στα τμήματα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.
Ο υπολογισμός των μορίων γίνεται ως ακολούθως :
Αρχικά πολλαπλασιάζονται ο γενικός βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές.
Στη συνέχεια αθροίζονται τα τρία γινόμενα και το άθροισμα αυτό πολλαπλασιάζεται με το εκατό. Δηλαδή, το σύνολο μορίων δίνεται από τη σχέση :
[(γενικός βαθμός πρόσβασης χ 8) + (βαθμός πρόσβασης α΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας χ 1,3) + (βαθμός β΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας χ 0,7)] χ 100.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προέρχεται από διαφορετική κατεύθυνση από αυτή στην οποία ανήκουν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, τότε οι βαθμοί των μαθημάτων που τα αντικαθιστούν πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές τους.
Για τα τμήματα και τις σχολές που απαιτείται ειδικό μάθημα το σύνολο μορίων δίνεται από τη σχέση :
[(γενικός βαθμός πρόσβασης χ 8) + (βαθμός πρόσβασης α’ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας χ 1,3) + (βαθμός β’ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας χ 0,7) + (βαθμός ειδικού μαθήματος χ 1 ή 2 κατά περίπτωση)] χ 100.

Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το εξής παράδειγμα :

Υποθέτουμε ότι ο υποψήφιος από θεωρητική κατεύθυνση επιλέγει το 1ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο,
έχει δε γενικό βαθμό πρόσβασης 17,63 και βαθμό πρόσβασης στα Αρχαία κατεύθυνσης,
19,3 στην Ιστορία κατεύθυνσης,
16,8 στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής γενικής παιδείας,
14,4 στη Φυσική γενικής παιδείας,
17,3 στη Βιολογία γενικής παιδείας και στα
Αγγλικά 12,4.
Στο 1ο επιστημονικό πεδίο ο υποψήφιος αυτός θα έχει:
α) για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, σύνολο μορίων
= (17,63χ8) +(18,1 χ 1,3) + (19,3 χ 0,7) = 178,08 χ 100= 17.808
β) για το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας, σύνολο μορίων
= (17,63χ8) +(18,1 χ 1,3) +·(19,3 χ 0,7) + (12,4χ2) = 202,88 χ 100 = 20.288
γ) για τα τμήματα ΜΜΕ, σύνολο μορίων
= (17,63χ8) +(18,1 χ 1,3) + (19,3 χ 0,7) + (12,4 χ 1)= 190,48x100= 19.048
Στο 4ο επιστημονικό πεδίο ο υποψήφιος αυτός θα έχει:
για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, σύνολο μορίων = (17,63 χ 8) + (16,8 χ 0,9) + (15,9 χ 0,4) = 162,52 χ 100 = 16.252
  Αρχική | Φροντιστήριο | Εκπαιδευτικό Σύστημα | Πρόγραμμα Μαθημάτων | Νέα | Αγαπημένα links | Επικοινωνία