Εισαγωγή, τριτοβάθμια εκπαίδευση, πανελλήνιες εξετάσεις, ΑΕΙ, ΤΕΙ, φροντιστήριο, μαθήματα
 

  Επιστροφή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 
Δικαίωμα εισαγωγής στα τμήματα και στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου:
α) Ενιαίου Λυκείου που κατέχουν βεβαίωση για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 
β) άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου που παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας, οι οποίοι απέκτησαν τη βεβαίωση για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.
 
Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές και είναι κάτοχοι της ανωτέρω βεβαίωσης μπορούν να υποβάλουν την αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Βασικό χαρακτηριστικό του νέου συστήματος πρόσβασης είναι ότι οι υποψήφιοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το χρόνο απόκτησης της βεβαίωσης, και ότι δε δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις εκτός των τυχόν ειδικών μαθημάτων που απαιτούνται για τμήματα ή σχολές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι.
Συγκεκριμένα:
   
Στην πρώτη βασική κατηγορία υπάγονται όσοι απέκτησαν τη βεβαίωση το ίδιο έτος με αυτό κατά το οποίο υποβάλλουν την αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι αυτοί θα διεκδικήσουν το 90% των θέσεων του αριθμού εισακτέων που θα ανακοινωθεί πριν από τη λήξη του σχολικού έτους.
 
Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται όσοι απέκτησαν τη βεβαίωση σε προγενέστερο έτος από αυτό κατά το οποίο υποβάλλουν την αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι αυτοί θα διεκδικήσουν το 10% των θέσεων εισακτέων. (Προσοχή: οι υποψήφιοι αυτοί εξετάζονται κάθε φορά στις πρακτικές δοκιμασίες και στις προκαταρκτικές εξετάσεις, αν είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ και τις Στρατιωτικές Σχολές ή τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού αντίστοιχα, όχι όμως και στα ειδικά μαθήματα που απαιτούνται για άλλα τμήματα ή σχολές.)
 
Οι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου μπορούν οποτεδήποτε και όσες φορές το επιθυμούν να επανεξετάζονται στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου, για να αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με προγενέστερη βεβαίωση.
Η εισαγωγή των υποψηφίων με το σύστημα του απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου στις σχολές και στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με βάση τη βαθμολογία των μαθημάτων της Γ΄Τάξης του Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, με εξαίρεση τις σχολές εκείνες για τις οποίες απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή δεξιότητες, λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου. Οι εξειδικευμένες αυτές γνώσεις ή δεξιότητες διαπιστώνονται ή με ειδικές εξετάσεις (εισαγωγικές) στα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα ή με πρακτικές δοκιμασίες ή με προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές), οι οποίες διενεργούνται κάθε χρόνο μετά το τέλος των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ' Τάξης του Ενιαίου Λυκείου.
  Αρχική | Φροντιστήριο | Εκπαιδευτικό Σύστημα | Πρόγραμμα Μαθημάτων | Νέα | Αγαπημένα links | Επικοινωνία