Πανελλήνιες εξετάσεις, φροντιστήριο, άλιμος, δικαιολογητικά, ΑΕΙ, ΤΕΙ
 

  Επιστροφή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 
Οι απόφοιτοι Λυκείου παλαιοτέρων ετών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αποκτήσουν νέα βεβαίωση, υποβάλλουν σχετική έντυπη αίτηση-δήλωση στην οποία δηλώνουν και την κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας επιθυμούν να εξεταστούν.
Η αίτηση-δήλωση είναι έντυπη και υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο (σε χρονικό διάστημα που ανακοινώνεται από το ΥΠΕΠΘ) στο Ενιαίο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο οποίο εξετάστηκε το προηγούμενο έτος ή σε αυτό που είναι πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας του, προκειμένου για απόφοιτο που συμμετέχει πρώτη φορά ή μετοίκησε από τον τόπο της πρώτης συμμετοχής του.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου και η πρωτότυπη βεβαίωση που κατέχει ο ενδιαφερόμενος· αν μετέχει για πρώτη φορά, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι συμμετέχει για πρώτη φορά.
  Αρχική | Φροντιστήριο | Εκπαιδευτικό Σύστημα | Πρόγραμμα Μαθημάτων | Νέα | Αγαπημένα links | Επικοινωνία