βαθμολογία, υπολογισμός, μόρια, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΤΕΙ, στοιχεία επιτυχίας, φροντιστήριο
 

  Επιστροφή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

 
Διαφορές βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών
Η επιτροπή κάθε βαθμολογικού κέντρου ελέγχει αν υπάρχουν διαφορές βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών του κάθε γραπτού. Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α ' και του β' βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση με δώδεκα μονάδες στην κλίμακα 0-100, τότε ο τελικός βαθμός είναι ο ΜΟ των δύο βαθμολογιών. Ο βαθμός αυτός σημειώνεται στην ειδική θέση του τελικού βαθμού του γραπτού με προσέγγιση δεκάτου.
Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α ' και του β' βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη από δώδεκα μονάδες στην κλίμακα 0-100, τότε η επιτροπή του βαθμολογικού κέντρου «καλύπτει» τους βαθμούς των δύο βαθμολογητών και δίνει το γραπτό για αναβαθμολόγηση σε τρίτο βαθμολογητή. Ο τρίτος βαθμολογητής επιλέγεται μεταξύ των βαθμολογητών με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και είναι κατά προτίμηση Σχολικός Σύμβουλος ή Διευθυντής Λυκείου ή καθηγητής με βαθμό Α της οικείας ειδικότητας που έχει διδάξει το μάθημα κατά το τρέχον σχολικό έτος.
Ο τελικός βαθμός του γραπτού στην περίπτωση αναβαθμολόγησης του είναι ο μέσος όρος που προκύπτει από το βαθμό του τρίτου βαθμολογητή με τον πλησιέστερο προς αυτόν βαθμό των δύο προηγούμενων, εκτός της περίπτωσης που ο βαθμός του τρίτου είναι μικρότερος από τους βαθμούς και των δύο πρώτων οπότε ως βαθμός του γραπτού λαμβάνεται ο μικρότερος βαθμός από αυτούς που έδωσαν οι δύο πρώτοι βαθμολογητές. Στην περίπτωση που ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι ίσος με το μέσο όρο των βαθμών των δύο πρώτων, ως τελικός βαθμός του γραπτού λαμβάνεται ο συγκεκριμένος μέσος όρος.

  Αρχική | Φροντιστήριο | Εκπαιδευτικό Σύστημα | Πρόγραμμα Μαθημάτων | Νέα | Αγαπημένα links | Επικοινωνία