Πανελλήνιες εξετάσεις, τρόπος εξέτασης, επιτυχία, εισαγωγή στο πανεπιστήμιο
 

  Επιστροφή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΚΑΙ Γ' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ

 
Τα μαθήματα στη Β΄ και στην Γ΄ Τάξη του Ενιαίου Λυκείου διακρίνονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας, Κατεύθυνσης και Επιλογής.
Τα μαθήματα των δύο αυτών τάξεων διακρίνονται επίσης, ανάλογα με τον τρόπο εξέτασης τους, σε τρεις κατηγορίες και ειδικότερα σε μαθήματα, τα οποία:
   
εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας (σε θέματα που επιλέγονται με ευθύνη των διδασκόντων για το κάθε μάθημα στο οικείο Λύκειο)
εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο (ταυτόχρονα και με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα για όλα τα Λύκεια)
δεν εξετάζονται γραπτά.
   
Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά, είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας είτε σε εθνικό επίπεδο, είναι ισοδύναμα και μετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση του Γενικού Μέσου Όρου προαγωγής από την τάξη, καθώς και στη διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου. Τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτά δε λαμβάνονται υπόψη για την προαγωγή και απόλυση, ούτε φυσικά για τη διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου.
Αντίθετα, για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη μόνο τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά σε εθνικό επίπεδο.
Τα μαθήματα επιλογής εξετάζονται γραπτά σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Κατ' εξαίρεση το μάθημα επιλογής της Γ Τάξης Αρχές Οικονομικής Θεωρίας μπορεί να εξεταστεί ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου σε εθνικό επίπεδο. Η σχετική αίτηση με την οποία δηλώνεται δεσμευτικά η επιθυμία του μαθητή ως προς τον τρόπο εξέτασης του (σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο σχολικής μονάδας) υποβάλλεται από τον ίδιο το αργότερο δέκα ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του δευτέρου τετραμήνου. Η διάκριση αυτή γίνεται, επειδή το συγκεκριμένο μάθημα λαμβάνεται υπόψη ως μάθημα αυξημένης βαρύτητας για τις σχολές και τα τμήματα του πέμπτου επιστημονικού πεδίου Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης. Τονίζεται ιδιαίτερα στο σημείο αυτό ότι οι μαθητές που θα εξεταστούν στο συγκεκριμένο μάθημα σε επίπεδο σχολικής μονάδας μπορούν στη συνέχεια, αν το επιθυμούν, να δηλώσουν σχολές του πέμπτου επιστημονικού πεδίου, αλλά κατά τον υπολογισμό των μορίων για τις σχολές αυτές θεωρείται ότι στο συγκεκριμένο μάθημα έχουν βαθμό μηδέν (0).
  Αρχική | Φροντιστήριο | Εκπαιδευτικό Σύστημα | Πρόγραμμα Μαθημάτων | Νέα | Αγαπημένα links | Επικοινωνία